การใช้งาน Lottollar

 

วิธีการจองซื้อสลากฯ ในเว็บ Lottollar
 • เลือกสลากฯที่ชอบ คลิกที่รูปภาพเลขที่ต้องการ
 • กดปุ่มตะกร้าเพื่อสรุปยอดสลากที่ซื้อ สรุปยอดชำระเงิน
 • ใส่หมายเลขโทรศัพท์ (1 หมายเลข) กรณีเป็นสมาชิกกดเข้าสู่ระบบ
 • ชำระค่าสลากฯ โดย QR Code หรือโอนเงินเข้าบัญชี เทิดศักดิ์ ดวงสุภา เลขที่บัญชี 2181688195 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
 • SMS จะส่งไปยังหมายเลขโทรศัพท์ ที่ใส่ไว้ในระบบ ว่าระบบได้รับข้อมูลการสั่งซื้อสลากฯ แล้วรอการชำระเงินภายใน 5 นาที

 

การยืนยันการเป็นเจ้าของสลากฯ
 • หลักฐานการโอนเงินค่าสลากฯ
 • จะได้รับ SMS ยืนยันภายหลังชำระค่าสลากฯเรียบร้อย (โดย SMS ตามข้อ 5 ของการซื้อสลากฯ เพื่อยืนยันการทำตามระบบการซื้อสลากฯเสร็จไม่ถือเป็นการยืนยันเจ้าของสลากฯ นอกจากชำระค่าสลากฯเรียบร้อย)
 • Blockchain บันทึกข้อมูลสลากฯ ผูกกับบัญชีหมายเลขโทรศัพท์ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)
 • กรณีให้จัดส่งสลากฯทางไปรษณีย์ จะทำการจัดส่งไปให้ในวันถัดไป
 • สามารถเดินทางมารับสลากฯ ได้ตามที่อยู่นี้ (กรุงเทพมหานคร)

 

การขึ้นเงินรางวัล
 • ระบบจะทำการแจ้งทาง SMS หรือเจ้าหน้าที่โทรแจ้งเมื่อถูกรางวัล ภายใน 1 วัน
  1. กรณี่ที่ 1 ให้ทางเราขึ้นเงินให้ หัก 1-2 %
  2. กรณที่ 2 ลูกค้าเดินทางมารับสลากฯ ด้วยตนเอง
 • กรณีเป็นสมาชิกจะทำการโอนค่าเงินตามหมายเลขบัญชีธนาคารหรือหมายเลขพรอมเพย์