ลอตเตอรี่ (16 สิงหาคม 2565) ระบบจองซื้อสลากฯ ด้วยเทคโนโลยี Blockchain
ระบบจองซื้อ สะดวกในการค้นหาสลากฯ สะดวกในการจอง สะดวกในการซื้อสลากฯ เมื่อจองซื้อแล้วสามารถเดินทางขอรับสลากฯได้ หรือฝากให้เราดูแล ตรวจรางวัล ขึ้นรางวัล Onestop Shopping สลากฯ
*มีค่าธรรมเนียม (30.00 บาท/ใบ)
การขนส่ง Shipping

การจัดส่งโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือเทียบเท่าโดยมีค่าใช้จ่ายตามเงื่อนไขการสั้งซื้อ โปรดดูอัตตราค่าบริการที่การสั้งซื้อ โดยกรณีการขนส่งมีปัญหา ความรับผิดชอบขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการขนส่ง และเมื่อทาง Lottollar ทราบจะทำการแจ้งความข้อมูลการสั้งซื้อ และหลักฐานทาง Blockchain ที่สถานทีตำรวจ เพื่อเป็นหลักฐานต่อไป กรณีเกิดปัญหาสลากกินแบ่งหายควรแจ้งให้ Lottollar ทราบก่อนสลากกินแบ่งในงวดนั้นออกรางวัลอย่างน้อย 2 วัน

การชำระเงิน Payment

การชำระเงินโดย Promtpay และการโอนเงินผ่านธนาคาร
**กรณีได้รับ SMS หรือข้อความทาง e-mail โดยไม่ใช่การชำระเงินผ่าน Promtpay หรือ เลขที่ธนาคาร นี้ห้ามชำระโดยเด็ดขาด**

บล็อกเชน Blockchain

Lottollar เป็นโครงการตัวอย่างการนำเทคโนโลยี Blockchain มาใช้กับธุรกิจปัจจุบันเพื่อประโยชน์ แก้ไขปัญหา เพื่อความโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจและการทำงานที่สามารถสอบกลับได้ ระบบบริหารแผงขายลอตเตอรี่ สำหรับช่วยผู้ประกอบการขายลอตเตอรี่สามารถบริหารจัดการขายลอดเตอรี่ผ่านระบบ Blockchain สามารถสอบกลับได้ ยืนยันการเป็นเจ้าของลอตเตอรี่ได้ 100% ช่วยลูกค้าในการซื้อและช่วยงานขายลอตเตอรี่ทำให้ขายได้ทุกที่ทุกเวลา